Çfarë bëjmë ne?
Kush i kryn pun’t?Vesa Zeqiraj

CEO

Linda Arifi

Sales and Marketing Specialist

Gentiana Shyti

Social Media Specialist

Granit Rrahmani

Led Operation Specialist

Fitim Gashi

Web Designer & Developer

Meral Cukiqi

Graphic Designer

Anita Mehmeti

Copywriter

Xheva Ukaj

Content Writer

Çka kemi kry?